X

Kontakt Online

Źródło jakości - czysta fińska przyroda

Dzięki swojej czystości i występowaniu zjawiska dni polarnych z długim okresem nasłonecznienia fińska przyroda daje optymalne warunki dla uprawy unikalnych roślin i ziół leczniczych z wysoką zawartością skutecznych substancji. Ekstrakty roślinne, surowce i produkty poddawane są wielokrotnym kontrolom.
 
Proces produkcji zgodny jest z normą GMP 
Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna
 
Spełniamy najostrzejsze wymagania dotyczące jakości produktu oraz normy dotyczące produkcji preparatów. Sam produkt poddawany jest szczegółowym kontrolom od momentu wyboru surowców aż po końcowy produkt, przez cały ten czas musi spełniać warunki kilkustopniowej kontroli jakości. Posiada swój „akt urodzenia“, który towarzyszy mu od rozpoczęcia jego produkcji aż po wysyłkę.
 
Wszystkie produkty firmy Hankintatukku Oy są produkowane i pakowane bezpośrednio w Finlandii.
 
Produkt nie może opuścić magazynu, jeśli nie otrzyma pozwolenia od menedżera jakości. Pozwolenie jest wydawane dopiero wtedy, gdy menedżer jakości posiada wszystkie wyniki analiz laboratoryjnych, a produkt odpowiada wymaganym parametrom, przy czym dokładność produkcji określana jest do milionowych części grama.
 
Skład produktu i zawartość skutecznych substancji deklarowany na etykiecie odpowiada stanowi faktycznemu. 
 
Uprawa i zbiór roślin jest zgodny z GAP
Good Agricultural Practice - Dobra Praktyka Rolnicza 
 
Jest to rewolucja w uprawie roślin, które następnie przeznaczone są do produkcji suplementów diety. Nasz producent - firma Hankintatukku Oy jest jedną z niewielu firm w Europie, która spełnia normy GAP. W odróżnieniu od normy GMP, która dotyczy i gwarantuje jakość produktów w trakcie produkcji, GAP zapewnia jakość roślin stosowanych do produkcji suplementów diety. Krótko mówiąc roślina jest troskliwie obserwowana już od ziarnka aż po zbiór, dlatego mamy gwarancję, że składniki naszych preparatów to rośliny, które:
 
- były uprawiane bez zastosowania pestycydów
- były ręcznie zbierane w okresie, gdy posiadają największe stężenie skutecznych substancji
- były uprawiane w ekologicznie czystych rejonach bez zastosowania chemii
- przetwarzane bardzo ostrożnie, natychmiast po zbiorze, aby nie doszło do utraty cennych składników
 
Badania naukowe – integralny element sukcesu
 
Hankintatukku Oy bardzo blisko współpracuje z Rolniczym Instytutem Badawczym. Zleca badania, które związane są z ustaleniem możliwości uprawy i udomowienia konkretnej rośliny i jej udomowieniem w Finlandii. Po latach systematycznych badań Instytut uczy plantatorów i rolników, jak uprawiać rośliny, jak o nie dbać, aby spełniały wymagania najostrzejszych norm dotyczących jakości.
 
Certyfikat ISO
 
Najważniejszymi wartościami dla Finclubu są jakość i zadowolenie klienta. W celu spełnienia warunków jakości w firmie wprowadzono system zarządzania jakością odpowiadający normie ČSN EN ISO 9001:2001.