X

Kontakt Online

Badaniem  i  korygowaniem  procesów starzenia  organizmu ludzkiego zajmuje się nowa dziedzina zwana medycyną przeciwstarzeniową. (ang. Anti-aging medicine).W jej zakres wchodzą również badania naukowe nad długością i jakością życia człowieka. Dobry stan organizmu (ang. wellness) wpływa na  dobry  wygląd zewnętrzny oraz pozwala uniknąć wielu poważnych  chorób. Imponujący postęp  całej medycyny  pozwala  odkrywać coraz nowsze  metody diagnostyczne i terapeutyczne leczenia  wielu chorób, jednak koszty leczenia  przy zastosowaniu  nowoczesnych  drogich technologii raptownie wzrastają. Następuje zderzenie uświadomionych potrzeb wysokiej jakości życia ludzkiego z ograniczeniami ekonomicznymi  w stosowaniu kosztownych terapii. Przedłużanie życia przez propagowanie działań prewencyjnych oraz  wprowadzanie najnowocześniejszych metod terapii przeciwstarzeniowych (anti-aging) staje się współczesnym nakazem o ogromnym znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Wzrost zainteresowania tą dziedziną medycyny oraz  inicjowanie  i wdrażanie badań naukowych  nad  problemem starzenia obserwuje sie na całym świecie. Występowanie objawów chorób wieku podeszłego tylko w 20 % zależy od cech dziedziczonych i aż w 80 % od naszego sposobu życia odżywiania się, aktywności fizycznej i psychicznej. Zastosowanieodpowiedniej  rekreacji, aktywności fizycznej i umysłowej, diety, suplementacji, hormonalnej terapii zastępczej, odnowy biologicznej  oraz  innych obecnie opracowywanych  terapii przeciwstarzeniowych pozwoli na znaczne ograniczenie wczesnych przyczyn  chorób   współczesnej cywilizacji. Jeszcze bardziej zaawansowaną, intensywnie rozwijaną, nową dziedziną medycyny jest odwracanie skutków starzenia.

Odkryj Zdrowie wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zajmujemy się szeroko pojętym Zdrowiem, począwszy od tego co  Państwo dostarczacie do swojego organizmu, zdrową, ekologiczną żywność, odpowiednią suplementację żywieniowa, najwyższej jakości, której rola w odpowiedniej profilaktyce staje się nieodzowna, poradnictwem dietetycznym, a także szeroko pojętą diagnostyką, profilaktyką, dzięki której, staje się możliwy rzeczywisty Anty Aging, ponieważ nasze badania są nastawione na przyczynowość, nie tylko na objawy różnych nieprawidłowości.
Dostęp do wielu interesujących informacji z dziedziny Zdrowia, Diagnostyki, Profilaktyki Zdrowotnej, umożliwią Państwu budowanie własnej wiedzy, a decyzje odnośnie Waszego Zdrowia i Zdrowia Waszych bliskich będą co raz bardziej świadome, odpowiednie i będą miały rzeczywisty wpływ na jakość Waszego życia. Planujemy dalszy rozwój w tych dziedzinach i poszerzanie możliwości dalszego odkrywania i poznawania tego niezwykle fascynującego tematu jakim jest Zdrowie