X

Kontakt Online

 

Jak wykonać analizę pierwiastkową włosów?

 

Zamawianie analizy


- Badanie można wykonać na trzy sposoby. Pacjent zgłasza się osobiście do Punktu Konsultacyjnego OdkryjZdrowie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod numerem telefonu +48 508590281.  Pacjent przynosi pobrany materiał zgodnie z poniższym opisem. Ankietę wypełnia na miejscu lub samodzielnie po pobraniu jej ze strony.  Opłaty dokonuje na miejscu.
- Badanie można zakupić w naszym sklepie internetowym, opłaty dokonując przelewem na podane konto, podając nazwisko osoby której dotyczy badanie.  Pacjent przesyła wypełnioną przez siebie ankietę oraz próbkę włosów w kopercie lub woreczku foliowym.
- Zamawiając bezpłatny komplet do analizy poprzez naszą stronę internetową. Pacjent bezpłatnie otrzyma zestaw do APW - ankietę, kopertę zwrotną, biuletyn informacyjny, druk dowodu wpłaty, woreczek na próbkę włosów.


Ankieta pacjenta do analizy pierwiastkowej (APW) i diagnostyki stanu odżywienia (DSO): 

Ankieta- Ankieta Diagnostyka Stanu Odżywienia (DSO)

 

 

 

Ankieta Pacjenta do analizy pierwiastkowej- Ankieta Analiza Pierwiastkowa Włosów (APW)

 

 

Wypełnianie ankiety


- Ankietę należy wypełniać drukowanymi literami.
- Konieczne jest podanie: wagi, wieku, wzrostu i jeżeli występują chorób nowotworowych oraz neurodegeracyjnych.
- Druga strona może być wypełniona, zilustruje to styl życia i odżywianie.

Wycinanie włosów


- Do analizy należy pobrać około 300 - 400 mg włosów, tj. około łyżki stołowej.
- Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc (jak na rysunku).
- Do analizy nadają się tylko pierwsze 3 - 4 cm włosa licząc od skóry głowy.
- Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć pierwsze 3 - 4 cm do analizy.
- Jeżeli włosy są za krótkie (mniej niż 5 mm) należy odczekać 2 tygodnie, do momentu odrostu włosów.
- Włosy nie mogą być farbowane.
- Włosy muszą być wycinane przez członka rodziny lub fryzjera, ostrymi nożyczkami (nie mogą być wyszczerbione).

 

Opłata za analizę


- Kwotę w wysokości aktualnej ceny należy wpłacić na nasze konto bankowe.
- W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko pacjenta.
- Kopię potwierdzenia zapłaty należy dołączyć do wysyłanych włosów i ankiety.
- Analizę można również kupić w naszym sklepie internetowym (płatność przelewem bankowym).

 

Wynik analizy


- Będzie przesłany pocztą, lub może być odebrany osobiście w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym,  jeżeli zaznaczycie Państwo odpowiednie pole w ankiecie.
- Wyniki analizy pierwiastkowej będą gotowe w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania materiału badanego.
- Pacjent otrzyma wyniki pomiaru z opisem przemiany mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych oraz sugestie dietetyczne wraz z suplementacją witaminową i mikroelementową.