X

Kontakt Online

 

Dlaczego właśnie włosy?

Ponieważ Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa niż w surowicy, np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy. Dzięki temu we włosach można oznaczać stężenia biopierwiastków, których ilość w organizmie jest bardzo mała. Tkanka włosa zbudowana jest z białka zawierającego dużo cysteiny. Aminokwas ten dzięki obecności grupy tiolowej (SH) ma właściwości chelatujące  (wiążące) pierwiastki grup przejściowych. Dzięki temu stężenie pierwiastków śladowych we włosach jest około pięćdziesięciokrotnie wyższe niż ich stężenie we krwi i moczu i  jest uzależnione od ilości i jakości pożywienia, witamin, składników mineralnych i wody. Efektywność odżywiania jest uzależniona od przyswajalności w układzie pokarmowym ( np. od prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego – patrz badania KyberStatus, KyberMyk) składników odżywczych oraz od sprawności mechanizmów dystrybucji.

Ponadto Włosy stanowią integralną, biologicznie i homogenną chemicznie strukturę tkankową. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. Biopierwiastki są wbudowywane stale w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Tym samym stężenie metali we włosach dostarcza informacji o ich zawartości w organizmie w dłuższym czasie, tj. 1 – 2 miesięcy. Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego.

Szczególnie cenna jest analiza pierwiastków toksycznych we włosach. Nie można określić, czy ilość toksycznych pierwiastków o organizmie przekroczyła wartość dopuszczalną, aby stwierdzić, że osoba badana jest zatruta (wg norm przyjętych w toksykologii). Można uzyskać coś bardziej cennego, czyli określić niekorzystny wpływ metali ciężkich na homeostazę oraz na metabolizm innych pierwiastków odżywczych. Wykazano, że u zwierząt niskie dawki metali ciężkich podawane w długim okresie czasu są bardziej niebezpieczne jako promotory białaczki, niż jednorazowe dawki wysokie. Bodźce o silnym działaniu całkowicie niszczą komórki, tym samym nie powodują ich transformacji. Długotrwałe bodźce o niewielkiej intensywności wykazują natomiast działanie onkogenne. Po raz kolejny przekonujemy się o zasadzie „woda drąży skałę..”.

Analiza ilości pierwiastków we włosach jest dziś najlepszą metodą oceny stanu przemiany mineralnej organizmu i przewlekłego oddziaływania metali toksycznych. Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi prace nad korelacjami pomiędzy ilością biopierwiastków we włosach i poszczególnych narządach wewnętrznych ludzkiego organizmu. Badania takie prowadzone są na pacjentach w stanie równowagi fizjologicznej i podczas zaburzeń typu patologicznego. Analiza pierwiastkowa włosów jest coraz bardziej docenianym narzędziem diagnostycznym, służącym do oceny stanu odżywienia organizmu. Dzięki właściwej interpretacji poszczególnych proporcji pomiędzy pierwiastkami APW pomaga określić tendencje do powstawania zaburzeń fizjologicznych, które mogą prowadzić do patologii. Wzajemne oddziaływanie występuje między poszczególnymi biopierwiastkami, a także metalami toksycznymi. Ma to ogromny wpływ na mechanizmy przyswajania w przewodzie pokarmowym i transport do poszczególnych komórek. Dla każdej tkanki organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Dzięki temu zachowywany jest ich kształt i spójność. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi na poziomie komórkowym istnieją zależności synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pierwiastkami jest ważniejsze od poszczególnych stężeń.  Na podstawie stosunków antagonistycznych i synergistycznych między pierwiastkami określa się proporcje, czyli stan równowagi biochemicznej organizmu. W wynikach znajduje się opis proporcji, które są bardzo czułym "markerem" oddziaływania hormonów na organizm ludzki. Przemiana mineralna odzwierciedla stan równowagi neuroendokrynnej. Krótkotrwałe zmiany aktywności hormonalnej są bez znaczenia. W dłuższym okresie czasu zdecydowanie wpływają na mechanizmy kontroli homeostazy. APW umożliwia rozpoznanie takich zmian, ponieważ badane włosy rosną od 2 do 3 miesięcy.

 

Źródło: Biomol.pl

 Nasz Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny kliknij tutaj